Извоз и увоз според секторите на СМТК и земји, кумулативни податоци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Вид на трговија Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

земја Select at least one value

Вкупно 260 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 18 Селектирани

Пребарај

СМТК Select at least one value

Вкупно 11 Селектирани

Пребарај

Варијабла Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Година
2022M01-M11
претходни податоци
2021
претходни податоци

Информација

Единица
кг, ден, усд, евра
Контакт
Катерина Давкова katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
09.01.2023
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES062E18