Нафта и нафтени продукти во 000 тони, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Индикатор Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај

Година и месец Select at least one value

Вкупно 107 Селектирани

Пребарај

нафта/нафтен продукт Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Претходни податоци

Информација

Единица
000 тони
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
26.01.2023
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES054E16