Јаглени во 000 тони, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Индикатор Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Година и месец Select at least one value

Вкупно 107 Селектирани

Пребарај

Јаглен Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Претходни податоци

Информација

Единица
000 тони
Контакт
Стојна Манева; stojna.maneva@stat.gov.mk
Ѓурѓица Милошевска; gjurgica.milosevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
26.01.2023
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES053M16