Вкупна емисија на стакленички гасови, CO2 - еквивалентно (kt)
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Вкупна емисија на стакленички гасови, CO2 - еквивалентни (kt) Select at least one value

Вкупно 1 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти


Користенисимболи
Извор:Државензаводзастатистика

Информација

Единица
CO2-еквивалентно (kt)
Контакт
Татјана Дранговска; tatjana.drangovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
22.06.2017
Извор
Министерство за животна средина и просторно планирање
Matrix
PD059M20