Производство на одделни житни, индустриски и градинарски посеви, овошје и грозје, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Посев Select at least one value

Вкупно 16 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 21 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
тони
Контакт
Слободан Прчковски, [email protected]
Последно ажурирање
02.07.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES243M16