Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства, по општини, по години, број
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општини Select at least one value

Вкупно 82 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Вид на возило Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор:Министерство за внатрешни работи

Информација

Единица
Број
Контакт
Татјана Стојановска; [email protected]
Последно ажурирање
30.07.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES006M17