Патнички и Товарен превоз, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Патнички превоз и Товарен превоз Select at least one value

Вкупно 20 Селектирани

Пребарај

година Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор:Државен завод за статистика
1) Од 2014 година, поради методолошки измени, податоците за патниот патнички транспорт се однесуваат само за национален и меѓународен превоз
2) Од 2018 година се вклучени транзитот и каботажата

Информација

Единица
Број
Контакт
Марија Трифуновска; marija.trifunovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
29.11.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES040M17