Преминување на патници на поважните гранични премини
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Гранични премини Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Патници Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Варијабли Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор:Министерство за внатрешни работи

Информација

Единица
Број
Контакт
Татјана Стојановска; tatjana.stojanovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
29.11.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES017M17