Мрежа и опрема во градскиот превоз, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Мрежа и опрема Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

година Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор:Државен завод за статистика
година
2014
Вклучен е и приградскиот превоз

Информација

Единица
Број
Контакт
Татјана Стојановска; tatjana.stojanovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
29.11.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES042M17