Кон почеток
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Избери променлива

Вкупно резидентно население според видот на попреченоста , групи на возраст и пол, по општини, Попис 2021

Избери променливи

01.6.2022
Број
Државен завод за статистика
T1053P21
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Задолжително
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Република Северна Македонија , Град Скопје , Аеродром ,

Селектирани 0 Вкупно 82

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 4

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 6

Задолжително

Селектирани 0 Вкупно 3

Број на селектирани податочни ќелии е:
(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони

Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Дополнителни информации:

Извор: Град Скопје е посебна единица на локална самоуправа и ја покрива целата територија на 10-те скопски општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари Повеќе информации Користени симболи Извор: Државен завод за статистика, Попис на населението, домаќинствата и становите, 2021