Вкупно резидентно население според видот на попреченоста , групи на возраст и пол, по општини, Попис 2021
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 82 Селектирани

Пребарај

Возраст Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Вид на попореченост Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Град Скопје е посебна единица на локална самоуправа и ја покрива целата територија на 10-те скопски општини: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари
Повеќе информации
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика, Попис на населението, домаќинствата и становите, 2021

Информација

Единица
Број
Контакт
info@stat.gov.mk
Последно ажурирање
01.06.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
T1053P21