Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектори/Оддели/Главни индустриски групи Select at least one value

Вкупно 37 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 215 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Базна година 2015=100
Месец
2014М07
Корегиран податок

Информација

Единица
индекс, 2015=100
Контакт
Зоран Станојковски; zoran.stanojkovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.12.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES092M16