Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај

Сектори/Оддели/Главни индустриски групи Select at least one value

Вкупно 37 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод застатистика
Сектори/Оддели/Главни индустриски групи
26-Производство на компјутерски, електронски и оптички производи
Одделот 26 - Производство на компјутерски, електронски и оптички производи е вклучен за првпат во Индексот на индустриското производство од 2016 година
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: Вкупно , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: Нетрајни производи за широка потрошувачка , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: В Преработувачка индустрија , Месец: јуни
коригиран податок
Година: 2022 , Сектори/Оддели/Главни индустриски групи: 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) , Месец: јуни
коригиран податок

Информација

Единица
индекс, претходен месец=100
Контакт
Зоран Станојковски; zoran.stanojkovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.12.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES091M16