Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 154 Селектирани

Пребарај

Видови објекти Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Во табелата се дадени сезонски прилагодени индекси на извршените градежни работи од 2010 наваму, (2015 =100).

Информација

Единица
индекс
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk и Драган Неделчин, dragan.nedelcin@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.12.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES072M16