Попис на земјоделството, 2007

Попис на земјоделството 2007

Селектирај според текст

*Забелешка: Почитувани корисници,
За да ја гледате базата на кирилица, преземете го следниот фонт:
Mac C Swiss

PC-AXIS for Windows

Ако немате инсталирано PC-Axis, можете да го преземете од следниот линк.
PC-Axis for Windows 95, 98, NT, 2000, XP.

Можете да ги користите податоците и без инсталиран PC-Axis, ако ги гледате табелите на екран (селектирај дел) или ги превземате во други формати.

Упатството за користење на PC-AxisОваа страна е креирана од PX-Web, член на фамилијата PC-Axis .