Просечно дневно користење на времето на лицата на возраст над 10 години, по пол, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Активности Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Часови, минути
Контакт
СилвијаКрстевска, silvija.krstevska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
12.12.2015
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS024M16