Површини и производство на посеви по општини, според НТЕС 2005
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 84 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Посев Select at least one value

Вкупно 25 Селектирани

Пребарај

Површина и производство Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
хектари, килограми, кг/ха
Контакт
Слободан Прчковски, slobodan.prckovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
14.04.2015
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES237M16