Број на пчелни семејства и органско производство на мед, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Пчелни семејства Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Мед Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика
Органско производство е целосен систем на управување на земјоделското стопанство и производството на храна кој комбинира најдобри практики на заштита на животната средина, високо ниво на биодиверзитет, заштита на природните ресурси, примена на стандарди за благосостојба на животните и производствен метод во согласност со барњата на потрошувачите за производи произведени со употреба на природни материјали и процеси.
Во преод - премин од неорганско во органско земјоделско производство во одреден временски период во кој се применуваат правилата на органско производство.

Информација

Единица
број
Контакт
Урим Абази, urim.abazi@stat.gov.mk
Последно ажурирање
02.06.2022
Извор
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Matrix
ES022M20