Вкупни органски површини со органски земјоделски култури по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Посев Select at least one value

Вкупно 56 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Површина, хектари Select at least one value

Вкупно 6 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика
Органско производство е целосен систем на управување на земјоделското стопанство и производството на храна кој комбинира најдобри практики на заштита на животната средина, високо ниво на биодиверзитет, заштита на природните ресурси, примена на стандарди за благосостојба на животните и производствен метод во согласност со барњата на потрошувачите за производи произведени со употреба на природни материјали и процеси.
Во преод - премин од неорганско во органско земјоделско производство во одреден временски период во кој се применуваат правилата на органско производство.

Информација

Единица
хектари
Контакт
Урим Абази, urim.abazi@stat.gov.mk
Последно ажурирање
02.06.2022
Извор
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Matrix
ES308M16