Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства, во Република Македонија, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Добиток Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Катарина Аговска, katarina.agovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.06.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES232E16