Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Група/класа Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 124 Селектирани

Пребарај

Мерки Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Јана Гркова, jana.grkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
01.06.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES225M16