Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 111 Селектирани

Пребарај

Аеродром Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Превезени патници и стоки Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Марија Трифуновска marija.trifunovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
28.04.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES214M16