Регистрирани патни моторни превозни средства по гориво, по општини, по години, број
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 82 Селектирани

Пребарај

Вид на гориво Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај

Вид на возило Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор:Министерство за внатрешни работи

Информација

Единица
Број
Контакт
Мартина Митковска; martina.mitkovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
18.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES016M17