Регистрирани патни моторни и приклучни возила според видот и годината на производство, состојба 31.12.2018
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Вид на возило Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Година на производство Select at least one value

Вкупно 15 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Министерство за внатрешни работи

Информација

Единица
Број
Контакт
Мартина Митковска; martina.mitkovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
28.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES015M17