Просечна старост на патните моторни возила, 2003-2020
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Варијабли Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Видови на патнички моторни возила Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 18 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Извор: Министерство за внатрешни работи

Информација

Единица
Број
Контакт
Татјана Стојановска; tatjana.stojanovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
30.07.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES008M17