Goods carried in freight road transport, quarterly
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Republic of Macedonia Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај

Unit of measure Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Year/Quarter Select at least one value

Вкупно 33 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Source: State Statistical Office

Информација

Единица
Number
Контакт
Marija Trifunovska, marija.trifunovska@stat.govmk
Последно ажурирање
31.05.2022
Извор
State Statistical Office
Matrix
ES206E16