Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Региони Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Година/месец Select at least one value

Вкупно 150 Селектирани

Пребарај

Туристи/ноќевања Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Варијабли Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Златко Мирчевски, zlatko.mircevski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
15.08.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES182M16