Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2000-2010, по општини, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 84 Селектирани

Пребарај

Земја Select at least one value

Вкупно 59 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 11 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Број на туристи / Број на ноќевања Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Земја
Косово*
/UNSCR 1244

Информација

Единица
Број
Контакт
Златко Мирчевски, zlatko.mircevski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
01.11.2013
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES177M16