Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2022, по општини, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 80 Селектирани

Пребарај

Земја Select at least one value

Вкупно 58 Селектирани

Пребарај

Година/Месец Select at least one value

Вкупно 135 Селектирани

Пребарај

Број на туристи/поминати ноки Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Златко Мирчевски, zlatko.mircevski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
16.05.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES178M16