Вкупно расположливо земјиште, користено земјоделско земјиште и број на одвоени делови на земјиштето, Попис на земјоделството 2007
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општини Select at least one value

Вкупно 86 Селектирани

Пребарај

Земјоделско земјиште и број на делови на земјиштето Select at least one value

Вкупно 7 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Нема фусноти

Информација

Единица
хектари
Matrix
PZI001O1