Слободни работни места според занимања, по тримесечја
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Групи на занимања Select at least one value

Вкупно 11 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 37 Селектирани

Пребарај

Слободни работни места Select at least one value

Вкупно 1 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Број
Контакт
Јане Мирчески, jane.mirceski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
23.08.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD075M16