Вработени според работниот однос, по НКД Рев.2, по пол, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектори Select at least one value

Вкупно 20 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Вид на работен однос Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Податоците се пондерирани
Од 2018 година податоците се пресметуваат од административен извор (од Управа за јавни приходи и Агенција за вработување на Република Северна Македонија).

Информација

Единица
лица
Контакт
Севдие Рамуко, 02 3 295 635, sevdie.ramuko@stat.gov.mk
Последно ажурирање
17.12.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD101M16