Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектори Select at least one value

Вкупно 20 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 206 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Податоците на просечната нето-плата по вработен за годините 2005-2010 се преработени според новата Национална класификација на дејностите (НКД Рев.2).
Податоците на просечната нето-плата по вработен за годините 2005-2010 се преработени според новата Национална класификација на дејностите (НКД Рев.2).

Информација

Единица
денари
Контакт
Севдие Рамуко, 02 3 295 635, sevdie.ramuko@stat.gov.mk
Последно ажурирање
22.04.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD070E16