Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Сектор Select at least one value

Вкупно 20 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 209 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Податоците на просечната бруто-плата по вработен за годините 2005-2010 се преработени според новата Национална класификација на дејностите (НКД Рев.2).
Почитувани корисници ве известуваме дека е направена корекција во насловот од „Вкупно просечна исплатена месечна нето-плата“ во „Вкупно просечна исплатена месечна бруто-плата“.

Информација

Единица
денари
Контакт
Севдие Рамуко, 02 3 295 635, sevdie.ramuko@stat.gov.mk
Последно ажурирање
25.07.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD069M16