Работоспособно население според економската активност, полот и школската подготовка, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Школска подготовка Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 17 Селектирани

Пребарај

Работоспособно население Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Високото образование вклучува: високо образование, магистратура и докторат.
Школска подготовка: Без образование , Година: 2015 , Работоспособно население: Вработени , Пол: Мажи
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2015 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Мажи
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2015 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Жени
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2016 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Жени
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2017 , Работоспособно население: Вработени , Пол: Жени
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2017 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Вкупно
()
Школска подготовка: Без образование , Година: 2017 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Мажи
()
Школска подготовка: Више образование , Година: 2017 , Работоспособно население: Невработени , Пол: Мажи
()

Информација

Единица
Број
Контакт
Даниела Аврамовска, danielaа@stat.gov.mk, тел: 389 2 3295 627
Последно ажурирање
01.06.2018
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD097M16