Стапки на активност на населението на возраст на 15 години и повеќе по региони, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Стапки Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Процент
Контакт
Даниела Аврамовска, danielaа@stat.gov.mk, тел: 389 2 3295 627
Последно ажурирање
29.05.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
PD068M16