Умрени лица по возраст, по регион, по година
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 14 Селектирани

Пребарај

Возраснa групa Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
број
Контакт
Зоран Атанасов zoran.atanasov@stat.gov.mk
Последно ажурирање
25.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS066M16