Витални настани, по региони, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај

Настан Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

1)Почнуваќи од 2004 година, во вкупниот број на витални случувања се вклучени само настаните случени во Република Македонија

Информација

Единица
Број
Контакт
Даница Митковска; danica.mitkovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
31.12.2013
Извор
Извор:Државен завод за статистка
Matrix
DS073M16