Умрени лица според причината за смрт, според полот и возраста, по скратена листа - 65
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Причини за смрт Select at least one value

Вкупно 66 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Возраст на лицата според навршени години Select at least one value

Вкупно 14 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

color=blue>Методолошки објаснувања
href=http://www.stat.gov.mk/simboli/KoristeniSimboli_mk.html
target=_blank>Користени
симболи
Извор: Државен завод за
статистика

Информација

Единица
број
Контакт
Зоран Атанасов zoran.atanasov@stat.gov.mk
Последно ажурирање
25.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS067M16