Живородени деца според возраст на мајката, по општини, 2005-2019
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 86 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 15 Селектирани

Пребарај

Возрасна група Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Година
2014
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2015
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2016
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2017
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2018
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.
2019
Како резултат на примената на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија, (''Сл. весник на РМ'' бр, 10/2014), општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица стануваат дел од општина Кичево.

Информација

Единица
број
Контакт
Моника Давидовска monika.velkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
10.09.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
DS050M16