Население во Република Македонија на 31.12 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, според промените во територијалната поделба во 2014 год., по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 75 Селектирани

Пребарај

пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај

Возрасни групи Select at least one value

Вкупно 23 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен Завод за Статистика
Во 'Скопје останат дел и Сопиште' се вклучени податоците за општините Аеродром, Бутел, Кисела Вода, Центар, Чаир, Шуто Оризари и Сопиште.

Информација

Единица
Број
Контакт
Јане Крстески; jane.krsteski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
25.06.2021
Извор
Извор: Државен Завод за Статистика
Matrix
DS129M20