Население во Република Македонија на 30.06 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, по години, според промените во територијалната поделба од 2014 година
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Општина Select at least one value

Вкупно 75 Селектирани

Пребарај

Пол Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 16 Селектирани

Пребарај

Возраст Select at least one value

Вкупно 23 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Во 'Скопје останат дел и Сопиште' се вклучени податоците за општините Аеродром, Бутел, Кисела Вода, Центар, Чаир, Шуто Оризари и Сопиште. Податоците се однесуваат на состојбата на територијалната поделба од 2004 година прилагодена според промените во територијалната поделба во 2014 година. Податотоците за општините Вранешница, Другово, Зајас и Осломеј за периодот од 2005г. до 2013г. се вклучени во податокот за Кичево.

Информација

Единица
Number
Контакт
Јане Крстески, jane.krsteski@stat.gov.mk, 02 3295 818
Последно ажурирање
25.06.2021
Извор
Државен Завод за Статистика
Matrix
DS003M18