Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 17 Селектирани

Пребарај

Сектор/Отсек Select at least one value

Вкупно 79 Селектирани

Пребарај

Вид на трговија Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Варијабла Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Година
2021M01-M04
претходни податоци
2020
претходни податоци

Информација

Единица
кг, ден, усд, евра
Контакт
Катерина Давкова katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
07.06.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES372M16