Стоковна размена според економските групации на земјите, кумулативни податоци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Вид на трговија Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

групација на земјите Select at least one value

Вкупно 16 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Варијабла Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
групација на земјите
Од февруари 2020 година, Велика Британија се распределува во групацијата - Останати земји на др.место неспомнати
Година
2021M01-M04
претходни податоци
2020
претходни податоци

Информација

Единица
кг, усд, евра
Контакт
Катерина Давкова, katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
07.06.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES019M18