Извоз, увоз, трговски биланс и покриеност на извозот со увозот, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 292 Селектирани

Пребарај

Варијабли Select at least one value

Вкупно 8 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Месец
2021M04
претходни податоци
2021M03
претходни податоци
2021M02
претходни податоци
2021M01
претходни податоци
2020M12
претходни податоци
2020M11
претходни податоци
2020M10
претходни податоци
2020M09
претходни податоци
2020M08
претходни податоци
2020M07
претходни податоци
2020M06
претходни податоци
2020M05
претходни податоци
2020M04
претходни податоци
2020M03
претходни податоци
2020M02
претходни податоци
2020M01
претходни податоци

Информација

Единица
САД долари, евра
Контакт
Катерина Давкова; katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
07.06.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES064M18