Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Тарифа (Голем сет на вредности) Select at least one value

Вкупно 7 219 Селектирани

Има повеќе од 600 вредности и затоа не се прикажани автоматски. Користете ја функцијата Пребарај за да изберете вредности
Земја Select at least one value

Вкупно 182 Селектирани

Пребарај

Варијабли Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
кг, ден, усд, евра
Контакт
Катерина Давкова, katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
18.05.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES154M16