Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, месечни податоци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 5 Селектирани

Пребарај

Вид на трговија Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Назив на код (Голем сет на вредности) Select at least one value

Вкупно 6 681 Селектирани

Има повеќе од 600 вредности и затоа не се прикажани автоматски. Користете ја функцијата Пребарај за да изберете вредности
Месец Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Варијабли Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
Година
2021
претходни податоци
2020
претходни податоци

Информација

Единица
кг, ден, усд, евра
Контакт
Катерина Давкова katerina.davkova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
07.06.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES003E17