Индустриско производство во натурални показатели, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Шифра/Назив на производот/Единица мерка (Голем сет на вредности) Select at least one value

Вкупно 904 Селектирани

Има повеќе од 600 вредности и затоа не се прикажани автоматски. Користете ја функцијата Пребарај за да изберете вредности
Година Select at least one value

Вкупно 14 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод застатистика

Информација

Единица
број
Контакт
Зоран Станојковски
Последно ажурирање
23.08.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES041M18