Завршени станови според бројот на соби и вкупна површина во м2, по региони, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Завршени станови Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
број, м2
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
18.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES083M16