Завршени станови според бројот на соби, по општини, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Година Select at least one value

Вкупно 14 Селектирани

Пребарај

НТЕС ниво 4 Општини Select at least one value

Вкупно 85 Селектирани

Пребарај

Број/површина на завршени станови според видот Select at least one value

Вкупно 10 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

color=blue>Методолошки објаснувања
target=_blank>Користени
симболи
Извор: Државен завод за
статистика

Информација

Единица
број
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
18.06.2019
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES082M16