Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Видови градежни објекти и работи Select at least one value

Вкупно 20 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 165 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика

Информација

Единица
број и вредност
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
11.11.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES076M16